Provozní řád

Sportecas fitness klub

I. Základní údaje

1. Provozovatel

SPORTECAS s.r.o.
Na Návsi 6, 252 18 Úhonice
IČ 24179353, tel. 313 035 535
e-mail: info@judoshop.cz, obchod@ippon-gear.cz
www.judoshop.cz

2. Odpovědný vedoucí a hlavní trenér

Marcel Tomsa

3. Kapacita

Max. 15 osob

4. Provozní doba

Pondělí : 09:00 – 12:00 hod., 15:00 – 20:00 hod.
Úterý: 09:00 – 12:00 hod., 15:00 – 20:00 hod.
Středa: 09:00 – 12:00 hod., 15:00 – 20:00 hod.
Čtvrtek: 09:00 – 12:00 hod., 15:00 – 20:00 hod.
Pátek : 09:00 – 12:00 hod.
Sobota: 09:00 – 12:00 hod.
Neděle: Zavřeno

II. Vstup do posilovny

 • Vstup do cvičebních prostor je povolen pouze po zaplacení vstupného. Vstup do cvičebních prostor je povolen pouze osobám od 15 let.
 • Před prvním vstupem do prostor ke cvičení se každý musí seznámit s Provozním řádem a Pravidly chování v Judoshop Fitness Club.
 • Před prvním vstupem do prostor ke cvičení je každý povinen kontaktovat trenéra Judoshop Fitness Club pro zaškolení s cvičebními pomůckami a zařízeními.
 • Všichni návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách areálu Judoshop a Judoshop Fitness Club čistotu.
 • Předplacené vstupné je nepřenosné, platnost předplatného stanovuje aktuální ceník.
 • V celém vnitřním i venkovním areálu obchodu Judoshop a Judoshop Fitness Club platí zákaz vstupu se zvířaty.

III. Pravidla chování v posilovně

 • Návštěvníci používají v Judoshop Fitness Club vyhrazené prostory pro cvičení na vlastní nebezpečí.
 • Provozovatel a majitel Judoshop Fitness Club nenesou žádnou odpovědnost za zdravotní rizika spojená se cvičením ve Judoshop Fitness Club, cvičení je plně v odpovědnosti návštěvníků.
 • Při cvičení a pohybu ve cvičebních prostorách musí návštěvníci dbát zvýšené opatrnosti, aby nezpůsobili újmu sobě, ani ostatním návštěvníkůmV prostorách posilovny jsou cvičenci povinni nosit čistou obuv, čisté sportovní oblečení, udržovat pořádek a čistotu.
 • Cvičenci jsou povinni být ohleduplní k ostatním cvičencům.Při cvičení je z hygienických důvodů nutné pokládat na lavičky a stroje osušku nebo ručník.
 • Po cvičení je každý povinen vrátit cvičební pomůcky zpět na vyhrazené místo.
 • Před odchodem ze šatny, nebo toalet a sprchy je každý povinen zkontrolovat, zda neteče voda a uklidit po sobě odpadky.
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat čistotu nejen ve cvičebních prostorách, ale v celém areálu, tedy i v šatně, na toaletách a ve sprše.
 • Při zjištění jakékoli závady je nutné tuto závadu ohlásit odpovědnému vedoucímu, nebo některému z trenérů.
 • Po odchodu z areálu je každý povinen zanechat po sobě prázdnou a čistou šatní skříň, včetně klíčku.
 • V prostorách posilovny platí zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů a vstupu pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
 • Každý je povinen seznámit se s Provozním řádem a Pravidly chování v Judoshop Fitness Club a dodržovat je.
 • Při hrubém nebo opakovaném porušení provozního řádu může být návštěvník z areálu vykázán a vstup zrušen bez náhrady.

V. Důležitá telefonní čísla

Tísňová linka 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Odpovědný vedoucí 313 035 535

Předem děkujeme všem návštěvníkům, kteří se budou našimi psanými i nepsanými pravidly řídit. Věříme, že se v takovém prostředí budete cítit dobře a budete se k nám rádi vracet.

Judoshop Fitness Club, Sportecas s.r.o., Na Návsi 6, 25218 Úhonice

Ve dnech 9.7.-7.8.2022 je tělocvična mimo provoz.